Hesaplama Tablosu

10 milyon TL lik bir Yatırım için sağlanan İstisna ve destekler toplamı: 8.264.000 TL

Yatırım Konusu :   Eğitim Yatırımı (Okul Öncesi Eğitim dahil İlköğretim-Ortaokul ve Lise)

Yararlanılacak Teşvik Bölgesi : Tüm Bölgeler

Yatırımla İlgili Özel Şartlar: Özel sektör tarafından yapılacak yatırımlar öncelikli yatırımlardan yararlanır. Öncelikli yatırımlar kapsamındaki yatırımlar (6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

Örneklem: Toplam yatırım tutarı 10 Milyon TL lik yatırım için olup, yatırımın 6,5 Milyon TL lik
kısmı Yerli ve yabancı ekipman, 3,5 Milyon TL lik kısmı İnşaat harcamaları ile 100
kişilik personel sayısı içindir.

Destekler Destek Tutarları
KDV İstisnası 1.170.000 TL
Gümrük Vergisi Muafiyeti 80.000 TL
Kurumlar Vergisi Desteği 4.000.000 TL
Kredi Faiz Desteği* 700.000 TL
SGK İşveren Desteği** 2.314.000 TL
TOPLAM DESTEK TUTARI 8.264.000 TL