YATIRIM TEŞVİK BELGESİ (YTB) NEDİR

YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesini; Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, Dernekler ve vakıflar, Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri alabilirler.

Read More

Okul Yatırım Teşviklerinde Uzmanız

Tüm türkiye genelinde yürüttüğümüz projelerle birçok eğitim yatırımına teşvik sağladık.

Başvuru

Fizibilite dosyanızı sizin için hazırlayarak, Ekonomi Bakanlığına başvurunuzu yapıyoruz. Başvuru boyunca tüm süreçlerde Ekonomi Bakanlığı ile yapılan yazışmaları takip ediyor ve belgenin kısa sürede çıkartılmasını sağlıyoruz.

YTB Kullanımı

Yatırım Teşvik Belgenizin, yatırımınız boyunca, ve işletmenizin ilk yıllarında, sizin için azami fayda verecek şekilde kullanımı hakkında danışmanlık verilmesine devam edilmesi.

 

YTB Kapatması

Yatırımınızın sona ermesinden sonra Ekonomi Bakanlığının ilgili yönetmeliğine uygun olarak, hak kaybınız olmayacak şekilde yatırım teşvik belgenizin kapatılarak, sürecin sonlandırılması.

BELGENİN SAĞLADIĞI DESTEKLER

Yatırım Teşvik Belgesi almanın, yatırımcıya sağladığı faydalar

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımınız hangi bölgede olursa olsun aşağıdaki avantajları sağlamaktadır. Eğer yatırımınız 6.Bölgede olacak olursa aşağıdakilere ilave olarak 10 yıl boyunca SGK İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopaj desteği verilmektedir.

 • KDV İSTİSNASI

  %18 KDV muafiyeti

 • Kurumlar ve Gelir Vergisi Muafiyeti

  %40 oranında Destek

 • Sigorta Primi İşveren Desteği

  7 Yıl Destek

 • Yatırım Yeri Tahsisi

  Bedelsiz Arsa Tahsisi

 • Yatırım Kredisi Faiz Desteği

  5 Puan (TL) – 2 Puan (döviz) Desteği

 • Gümrük Vergisi istisnası

  %2 oranında Destek

10 milyon TL lik bir Yatırım için sağlanan İstisna ve destekler toplamı: 8.264.000 TL

Hesaplama Tablosu İçin tıklayın